Wspieramy pieski w potrzebie. 5% zysku przekazujemy co miesi膮c psim fundacjom i schroniskom.馃悤

Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

搂 1 [Postanowienia og贸lne]

 1. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania ze sklepu internetowego znajduj膮cego si臋 pod adresem www.filetzpsa.pl.
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez firm臋 Filet z Psa Wawrzyniec Topa,聽ul. Barska 3/7a
  02-315 Warszawa, pos艂uguj膮cej si臋 numerem聽NIP: 7011007222 oraz聽REGON: 387655095.
 3. Wskazane poni偶ej terminy u偶yte w Regulaminie maj膮 nast臋puj膮ce znacznie:
 1. Sklep Internetowy

Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 dost臋pny na stronie internetowej pod adresem www.filetzpsa.pl.聽

 1. Sprzedawca

Podmiot o kt贸rym mowa w 搂 1 ust. 2 Regulaminu.

 1. Klient

U偶ytkownik, kt贸ry zamierza zawrze膰 lub zawar艂 Umow臋 Sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu Internetowego, w tym Konsument.

 1. Konsument

Klientb臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, dokonuj膮cy czynno艣ci prawnej zakupu Produktu niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

 1. Produkt/Towar

Rzecz oferowana przez Sprzedawc臋 do zakupu za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.

 1. Formularz Zam贸wienia

Funkcjonalno艣膰 Sklepu Internetowego pozwalaj膮ca na z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez wskazanie i dodanie Towaru do elektronicznego koszyka, a tak偶e na wyb贸r sposobu dostawy Towaru i sposobu p艂atno艣ci.

 1. Zam贸wienie

Prowadz膮ce do zawarcia Umowy Sprzeda偶y o艣wiadczenie woli Klienta, okre艣laj膮ce rodzaj i ilo艣膰 Produkt贸w znajduj膮cych si臋 w asortymencie Sklepu, kt贸re Klient chce zakupi膰, a tak偶e okre艣laj膮ce spos贸b zap艂aty, spos贸b dostawy Produktu oraz dane Klienta.

 1. Umowa Sprzeda偶y

Umowa sprzeda偶y Produktu zawierana pomi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 za pomoc膮 Sklepu Internetowego.

搂 2 [Formularz zam贸wienia]

 1. Sprzedawca 艣wiadczy za po艣rednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klient贸w bezp艂atn膮 us艂ug臋 drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮c膮 na umo偶liwieniu korzystania z Formularza Zam贸wienia w celu zawarcia Umowy Sprzeda偶y.
 2. Korzystanie聽z Formularza Zam贸wienia odbywa si臋 poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz p贸藕niejsze przej艣cie do Formularza Zam贸wienia i wype艂nienie jego aktywnych p贸l. Klient mo偶e doda膰 do elektronicznego koszyka wi臋cej ni偶 jeden Towar. Podczas wyboru Towar贸w Klient mo偶e dowolnie zarz膮dza膰 zawarto艣ci膮 koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Towar贸w lub usuwanie ich z koszyka. Klient mo偶e r贸wnie偶 doda膰 komentarz do Zam贸wienia.
 3. Us艂uga聽艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮, o kt贸rej mowa w niniejszym paragrafie jest jednorazowa i ulega zako艅czeniu z chwil膮 potwierdzenia przez Klienta z艂o偶enia Zam贸wienia albo opuszczenia przez niego strony internetowej z Formularzem Zam贸wienia bez z艂o偶enia Zam贸wienia. Przed potwierdzeniem z艂o偶enia Zam贸wienia Klient ma mo偶liwo艣膰 zrezygnowania ze sk艂adania Zam贸wienia w dowolnym momencie.
 4. Klient mo偶e z艂o偶y膰 reklamacj臋 dotycz膮c膮 us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮. Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona w szczeg贸lno艣ci pisemnie na adres Filetzpsa, ul. Barska 3/7a 02-315 Warszawa lub na adres e-mail filetzpsa@gmail.com. Sprzedawca jest zobowi膮zany do ustosunkowania si臋 do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.
 5. Klient聽zobowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczeg贸lno艣ci nie mo偶e on dostarcza膰 tre艣ci o charakterze bezprawnym lub naruszaj膮cym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub os贸b trzecich.
 6. W celu prawid艂owego korzystania ze Sklepu Internetowego i wszystkich jego funkcjonalno艣ci niezb臋dne jest spe艂nienie wymaga艅 technicznych w postaci: posiadania urz膮dzenia z dost臋pem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a tak偶e zainstalowanie na urz膮dzeniu przegl膮darki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wy偶szej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wy偶szej, Google Chrome w wersji 58 lub wy偶szej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wy偶szej, Opera w wersji 44 lub wy偶szej albo Safari w wersji 9 lub wy偶szej. W u偶ywanej przez Klienta przegl膮darce internetowej powinna by膰 w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies.

搂 3 [Umowy Sprzeda偶y]

 1. 聽Sprzedawca umo偶liwia Klientom dokonywanie zakupu na podstawie um贸w sprzeda偶y Towar贸w dost臋pnych w Sklepie Internetowym. Umowy te zawierane s膮 z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzeda偶y Klient musi z艂o偶y膰 Zam贸wienie. Z艂o偶enie Zam贸wienia wymaga kolejno:

1) wyboru Towaru przez dodanie go do elektronicznego koszyka, wyboru sposobu dostawy a nast臋pnie klikni臋cia przycisku 鈥濸rzejd藕 do kasy鈥;
2) wype艂nienia aktywnych p贸l Formularza Zam贸wienia i podania wymaganych w nim danych takich jak: imi臋 i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres e-mail;
3) wyboru sposobu p艂atno艣ci spo艣r贸d opcji dost臋pnych w Formularzu Zam贸wienia;
4) zaznaczenia odpowiednich p贸l pod Formularzem Zam贸wienia, poprzez kt贸re Klient o艣wiadcza, 偶e zapozna艂 si臋 z Regulaminem oraz 偶e zgadza si臋 na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych;
5) potwierdzenia z艂o偶enia Zam贸wienia poprzez klikni臋cie odpowiedniego przycisku pod Formularzem Zam贸wienia 鈥 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥.

 1. 聽Klikni臋cie przycisku 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥 jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem przez Klienta Zam贸wienia z obowi膮zkiem zap艂aty ceny wraz z kosztami dostarczenia Towaru i zawarciem Umowy Sprzeda偶y.
 2. Sprzedawca, niezw艂ocznie po z艂o偶eniu Zam贸wienia przez Klienta, potwierdza jego otrzymanie i przyj臋cie do realizacji poprzez przes艂anie Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Klient jest zobowi膮zany do podania w Formularzu Zam贸wienia prawid艂owych i zgodnych z rzeczywisto艣ci膮 danych.
 4. W trakcie procedury sk艂adania Zam贸wienia 鈥 a偶 do momentu klikni臋cia przycisku 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥, Klient ma mo偶liwo艣膰 dokonywania zmian, tj. wyboru innego Towaru, miejsca i sposobu dostarczenia towaru, sposobu p艂atno艣ci, oraz danych do wysy艂ki.
 5. Z艂o偶enie zam贸wienia nie wymaga posiadania Konta w Sklepie Internetowym.
 6. Zam贸wienie mo偶e by膰 r贸wnie偶 zrealizowane za po艣rednictwem poczty elektronicznej poprzez przes艂aniu zapytania przez Klienta zapytania na adres filetzpsa@gmail.com. Do zawarcia Umowy Sprzeda偶y dochodzi w贸wczas w chwili potwierdzenia przez Sprzedawc臋 warunk贸w sprzeda偶y Produktu w zakresie ilo艣ci sztuk, ceny, koszt贸w oraz terminu dostawy.
 7. Umowa聽Sprzeda偶y obowi膮zuje do czasu jej wykonania. Sprzedawca zastrzega sobie w艂asno艣膰 sprzedanego Produktu a偶 do momentu uiszczenia ca艂o艣ci ceny zam贸wionego Produktu wraz z kosztami dostawy.
 8. Fakt zawarcia Umowy Sprzeda偶y jest utrwalany i zabezpieczany w systemie informatycznym Sklepu.
 9. Do ka偶dego zam贸wienia Sklep wystawia paragon.

搂 4 [Produkty i ich dostawa]

 1. Specyfikacja Towar贸w i ich opisy s膮 dost臋pne na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Z uwagi na cyfrowe odtworzenie kolor贸w Towar贸w i indywidualne ustawienia wy艣wietlania na urz膮dzeniach, na kt贸rych Klient korzysta ze strony Sklepu Internetowego, zdj臋cia Towar贸w prezentowanych w Sklepie Internetowym mog膮 nieznacznie r贸偶ni膰 si臋 od ich wygl膮du w rzeczywisto艣ci.
 2. Ceny Towar贸w dost臋pnych w Sklepie okre艣lone s膮 w z艂otych polskich i s膮 cenami brutto, tj. zawieraj膮 podatki, w tym podatek VAT.
 3. Ceny Towar贸w podane na stronach internetowych Sklepu nie obejmuj膮 koszt贸w dostawy Towaru. Klient zobowi膮zuje si臋 r贸wnie偶 do pokrycia koszt贸w dostawy Towaru, zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy.
 4. Czas realizacji Zam贸wienia wynosi, w zale偶no艣ci od rodzaju zamawianego produktu, od 24 godzin do 7 dni roboczych. W szczeg贸lnych przypadkach czas realizacji Zam贸wienia mo偶e wyd艂u偶y膰 si臋 do 10 dni roboczych. Szacowany czas dostawy danego Produktu jest widoczny obok jego opisu dost臋pnego na dedykowanej podstronie Sklepu Internetowego. Czas realizacji Zam贸wienia liczony jest od momentu zaksi臋gowania ceny Produktu wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. W przypadku niedost臋pno艣ci cz臋艣ci lub wszystkich Produkt贸w w magazynie w艂asnym Sprzedawcy, kt贸re to Produkty zosta艂y zakupione przez Klienta, Klient jest informowany o tym drog膮 mailow膮 lub telefoniczn膮 w celu potwierdzenia czasu realizacji Zam贸wienia. Klient mo偶e w贸wczas podj膮膰 decyzj臋 o odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y w ca艂o艣ci, odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y w cz臋艣ci dotycz膮cej Produktu, kt贸rego brak w magazynie Sprzedawcy, albo o zakupie w jego miejsce innego Produktu.
 6. Klient do momentu nadania przesy艂ki z zam贸wionymi Produktami do Klienta, mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 w celu ustalenia, czy mo偶liwe jest wprowadzenie zmian w Zam贸wieniu.
 7. Dostawa Produkt贸w nast臋puje w spos贸b wybrany przez Klienta spo艣r贸d opcji dost臋pnych w Formularzu Zam贸wienia. Klient mo偶e wybra膰:

a) dostaw臋 za po艣rednictwem firmy kurierskiej;
b) dostaw臋 za po艣rednictwem Paczkomat贸w InPost;

 1. Towar zam贸wiony za po艣rednictwem Sklepu jest dostarczony na wskazany przez Klienta adres lub do wybranego Paczkomatu InPost.
 2. Informacja o kosztach dostawy znajduje si臋 w Formularzu Zam贸wienia. Wysoko艣膰 koszt贸w dostawy nie jest uzale偶niony od ilo艣ci zakupionych Towar贸w oraz gabaryt贸w przesy艂ki.
 3. W聽przypadku Towar贸w dostarczonych Klientowi przez kuriera, Klient jest zobowi膮zany zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. Je偶eli stwierdzi艂, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, Sprzedawca zaleca sporz膮dzenie protoko艂u szkody.

搂 5 [Sposoby p艂atno艣ci]

 1. Klient przy sk艂adaniu Zam贸wienia mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci:

1) p艂atno艣膰 z g贸ry przelewem tradycyjnym 鈥 co oznacza, 偶e Klient dokonuje zap艂aty przez dokonanie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy o nast臋puj膮cym numerze: 33 1140 2004 0000 3302 8071 7719.

2) p艂atno艣膰 za pobraniem - u kuriera

a) Klient, kt贸ry przy sk艂adaniu Zam贸wienia wybra艂 p艂atno艣膰 z g贸ry przelewem tradycyjnym jest zobowi膮zany dokona膰 p艂atno艣ci w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

3) Na naszym sklepie p艂atno艣ci obs艂ugiwane s膮 przez firm臋 Blue Media S.A z siedzib膮 w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

a) Obs艂ugujemy karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b) W przypadku wyst膮pienia konieczno艣膰 zwrotu 艣rodk贸w za transakcj臋 dokonan膮 przez klienta kart膮 p艂atnicz膮, sprzedaj膮cy dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty p艂atniczej Zamawiaj膮cego.

  搂 6 [Reklamacja i gwarancja Produkt贸w zakupionych przez Konsument贸w]

  1. Wszystkie聽prezentowane produkty w Sklepie Internetowym s膮 fabrycznie nowe oraz posiadaj膮 wszelkie wymagane prawem atesty. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczenia Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi w zwi膮zku z tym wobec Konsument贸w odpowiedzialno艣膰 za wady towaru na podstawie Kodeksu cywilnego.
  2. W przypadku, gdy Towar dostarczony ma wad臋, Konsument jest uprawniony do z艂o偶enia reklamacji. Reklamacja powinna zawiera膰 dane umo偶liwiaj膮ce Sprzedawcy identyfikacj臋 Konsumenta i przedmiot transakcji (takie jak np. imi臋 i nazwisko, dat臋 zakupu). W przypadku braku podania odpowiednich danych Sprzedawca mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do Konsumenta o ich uzupe艂nienie.
  3. Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona przez Konsumenta w szczeg贸lno艣ci pisemnie na adres Filetzpsa, ul. Barska 3/7a 02-315 Warszawa z dopiskiem 鈥濺eklamacja Filetzpsa鈥 lub na adres e-mail聽filetzpsa@gmail.com.
  4. Sprzedawca聽jest zobowi膮zany do ustosunkowania si臋 do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca informuje Konsumenta o tym, czy uznaje jego 偶膮danie za zasadne.
  5. Towary oferowane w Sklepie Internetowym s膮 obj臋te gwarancj膮 producenta danego Towaru. Do ka偶dego zakupionego produktu Sklep za艂膮cza dokument gwarancyjny produktu, o ile zosta艂 wystawiony przez producenta. W przypadku wykonywania przez Konsumenta uprawnie艅 z tytu艂u gwarancji, powinien on dostarczy膰 dokument gwarancyjny, je偶eli zosta艂 wystawiony przez producenta. Je艣li dokument gwarancyjny przewiduje tak膮 mo偶liwo艣膰, Konsument mo偶e zg艂asza膰 swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpo艣rednio w autoryzowanym serwisie, kt贸rego adres znajduje si臋 w karcie gwarancyjnej. Dokument gwarancyjny okre艣la szczeg贸艂y procedury gwarancyjnej. W przypadku braku dokumentu gwarancyjnego, termin rozpatrzenia zg艂oszenia gwarancyjnego wynosi 30 dni od dnia otrzymania zg艂oszenia.

  搂 7 [Reklamacja i gwarancja Produkt贸w zakupionych przez Klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami]

  1. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczenia Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Wszystkie prezentowane produkty w Sklepie Internetowym s膮 fabrycznie nowe oraz posiadaj膮 wszelkie wymagane prawem atesty.
  2. Niniejszym wy艂膮czona jest odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy wobec Klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami z tytu艂u r臋kojmi, chyba 偶e co innego zosta艂o ustalone pomi臋dzy stronami.
  3. Towary oferowane w Sklepie Internetowym s膮 obj臋te gwarancj膮 producenta danego Towaru. Do ka偶dego zakupionego produktu Sklep za艂膮cza dokument gwarancyjny Produktu, o ile zosta艂 wystawiony przez producenta.
  4. Je艣li dokument gwarancyjny przewiduje tak膮 mo偶liwo艣膰, Klient mo偶e zg艂asza膰 swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpo艣rednio w autoryzowanym serwisie, kt贸rego adres znajduje si臋 w dokumencie gwarancyjnym. Dokument gwarancyjny okre艣la szczeg贸艂y procedury gwarancyjnej. W przypadku braku dokumentu gwarancyjnego, termin rozpatrzenia zg艂oszenia gwarancyjnego wynosi 30 dni od dnia otrzymania zg艂oszenia.
  5. W聽przypadku wykonywania przez Klienta nieb臋d膮cego Konsumentem uprawnie艅 z tytu艂u gwarancji, powinien on posiada膰 dokument gwarancyjny oraz faktur臋.
  6. Okres gwarancji trwa od momentu odebrania produktu przez Klienta.
  7. Koszt dostawy i odes艂ania do Sklepu Internetowego Produktu w stosunku do kt贸rego wykonywane s膮 uprawnienia gwarancyjne obci膮偶a Klienta.

  搂 8 [Prawo odst膮pienia od umowy]

  1. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie.
  2. O艣wiadczenie o odst膮pieniu mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Konsumenta z wzoru formularza nie jest obowi膮zkowe.
  3. Bieg terminu do odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y rozpoczyna si臋 od obj臋cia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 dostawca Towaru. W przypadku umowy, kt贸ra obejmuje wiele rzeczy, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach bieg terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋 od dnia, w kt贸rym Konsument obj膮艂 w posiadanie ostatni膮 z rzeczy, lub w kt贸rym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna ni偶 dostawca towaru wesz艂a w posiadanie ostatniej z rzeczy.
  4. W przypadku odst膮pienia przez Konsumenta od Umowy Sprzeda偶y umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
  5. Sprzedawca niezw艂ocznie (nie p贸藕niej ni偶 w terminie czternastu dni) od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Towaru. Je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostarczenia Towaru inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.
  6. Zwrot p艂atno艣ci nast膮pi przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e wyra藕nie zgodzi艂 si臋 on na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
  7. Konsument, kt贸ry odst膮pi艂 od Umowy Sprzeda偶y ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Towar Sprzedawcy lub przekaza膰 go osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋 do odbioru niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 czterna艣cie dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy Sprzeda偶y, chyba 偶e Sprzedawca zaproponowa艂, 偶e sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Towaru przed jego up艂ywem.
  8. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta, kt贸ry odst膮pi艂 od Umowy Sprzeda偶y dowodu odes艂ania Towaru, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
  9. Konsument, kt贸ry odst膮pi艂 od Umowy Sprzeda偶y ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy.
  10. Konsument, kt贸ry odst膮pi艂 od Umowy Sprzeda偶y ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towar贸w Konsument powinien obchodzi膰 si臋 z Towarami i sprawdza膰 je tylko w taki sam spos贸b, w jaki m贸g艂by to zrobi膰 w sklepie stacjonarnym.
  11. W przypadku gdyby, w wyniku korzystania przez Konsumenta z Towaru w spos贸b wykraczaj膮cy poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, warto艣膰 Towaru uleg艂a zmniejszeniu, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia od Konsumenta odpowiedniego odszkodowania. Zmniejszenie warto艣ci Towaru mo偶e polega膰 w szczeg贸lno艣ci na konieczno艣ci uiszczenia koszt贸w czyszczenia i naprawy, o ile towar nie mo偶e by膰 ju偶 oferowany jako nowy, czy te偶 na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez Sprzedawc臋, kt贸ra jest zwi膮zana ze sprzeda偶膮 zwr贸conego Towaru jako towaru u偶ywanego.
  12. Prawo do odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y nie przys艂uguje Konsumentowi w przypadkach, o kt贸rych mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

  搂 9 [Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 dla Konsument贸w]

  1. Na stronie internetowej聽ttp://ec.europa.eu/consumers/odr聽dost臋pna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporz膮dzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dost臋pu dla konsument贸w i przedsi臋biorc贸w umo偶liwiaj膮cy im pozas膮dowe rozstrzyganie spor贸w obj臋tych ww. rozporz膮dzeniem.
  2. W przypadku sporu pomi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮 dotycz膮cego z艂o偶onej przez Konsumenta reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Konsument ma w szczeg贸lno艣ci prawo do z艂o偶enia wniosku o wszcz臋cie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed s膮dem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
  3. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania spor贸w i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 na stronie internetowej聽www.uokik.gov.pl.聽聽
  4. Sprzedawca聽o艣wiadcza, 偶e nie korzysta z polubownych metod rozwi膮zywania spor贸w.

  搂 10 [Dane osobowe]

  1. Dane osobowe Klient贸w s膮 przetwarzane przez Sprzedawc臋 jako administratora danych.
  2. Przetwarzanie danych osobowych Klient贸w Sklepu odbywa si臋 zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustaw膮 o z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮
  3. Przetwarzanie danych osobowych Klient贸w nast臋puje w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb臋dne w celu z艂o偶enia Zam贸wienia oraz zawarcia i realizacji Umowy Sprzeda偶y.
  5. Ka偶da osoba, kt贸rej dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo dost臋pu do ich tre艣ci oraz prawo do ich uzupe艂nienia, uaktualniania i sprostowania.
  6. Szczeg贸艂owe postanowienia dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawc臋 okre艣lone s膮 w dokumencie Polityka Prywatno艣ci stanowi膮cej za艂膮cznik do niniejszego Regulaminu.

  搂 11 [Zmiana Regulaminu]

  1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powod贸w takich jak zmiana przepis贸w prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalno艣ci Sklepu.
  2. Zmiana聽Regulaminu wchodzi w 偶ycie w terminie wskazanym przez Sprzedawc臋 鈥 kt贸ry ka偶dorazowo nie b臋dzie kr贸tszy ni偶 7 dni od dnia udost臋pnienia nowego Regulaminu w Sklepie.
  3. Zmiany Regulaminu nie maj膮 wp艂ywu na prawa i obowi膮zki stron powsta艂e przed dokonaniem takiej zmiany, w szczeg贸lno艣ci w przypadku Um贸w Sprzeda偶y zawartych za po艣rednictwem Sklepu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zam贸wie艅 z艂o偶onych przed wej艣ciem w 偶ycie zmienionego Regulaminu.

  搂 12 [Postanowienia ko艅cowe]

  1. Niniejszy Regulamin dost臋pny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem piotrtokarczyk.com/sklep聽oraz w siedzibie Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca聽informuje, 偶e w dzia艂alno艣ci Sklepu Internetowego mog膮 nast膮pi膰 przerwy spowodowane serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalno艣ci. Sprzedawca do艂o偶y stara艅 by przerwy te by艂y jak najmniej uci膮偶liwe dla u偶ytkownik贸w.
  3. Zawarto艣膰 strony internetowej Sklepu oraz oznaczenia Sklepu Internetowego, w szczeg贸lno艣ci teksty, grafiki, zdj臋cia oraz filmy chronione s膮 prawem autorskim i innymi prawami w艂asno艣ci intelektualnej, a korzystanie z nich wymaga zgody Sprzedawcy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci Kodeks cywilny, a w przypadku Klient贸w b臋d膮cych Konsumentami tak偶e przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
  5. Za艂膮cznikami do Regulaminu s膮:聽wz贸r odst膮pienia od umowy,聽wz贸r reklamacji,聽Polityka Prywatno艣ci.
  6. S膮dem w艂a艣ciwym do rozstrzygania spor贸w ze Sprzedawc膮 jest s膮d powszechny w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy. Postanowienie to nie dotyczy Konsument贸w.

  Koszyk

  Tw贸j koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakup贸w